Verwantskap (2 verwantskappe)

^^

Marie Métraux is die eggenote van 'n oom uit die 4de geslag van die eggenoot van Louise Kuntz.

Jean Vaucher 1665-1743
&1695 Marguerite Vaucher 1673-1717
|| |
Daniel Vaucher 1702
&1726 Françoise Brün 1704
  Jean Pierre Vaucher 1703-1770
& Marie Métraux
|  
Jean David Vaucher 1725-1781
&1751 Susanne Françoise Rézin 1728-1795
   
|  
Georges François Vaucher 1751-1831
&1814 Marianne Thiébaud 1790
   
|  
Charles François Vaucher 1815-1865
&1839 Marianne Lisette Petter 1814-1883
   
|  
Ulysse Vaucher 1843
& Louise Kuntz 1842