Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Saterdag 31 Julie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Sondag 1 Augustus 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Maandag 2 Augustus 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]