Julie Grisel

HuwelikeNotas

Source: Michel KreisBronne:
- geboorte: Acte de décès (M. Kreis)
- huwelik 1: Mormons (M. Kreis)
- oorlede: AEN (M. Kreis)