Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Marie Henriette Vaucher en Sophie Berthoud.