Sophie Berthoud

Sosa: 1
(Sophie Berthoud-Esaïe)

Huwelike en kindersNotas

SNG ID: 6004I
Source: Françoise et Paul FAVRE, SNG, http://www.sngenealogie.ch/Bronne:
- geboorte: Acte de mariage (M. Kreis)
- huwelik: AEN (M. Kreis)