Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Elisabeth Lambelet en Georges Perrenoud le Favre.