Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Elisabeth Pinard en Georges Perrenoud le Favre.