Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Marie Chapuy en Georges Perrenoud le Favre.