Verwantskap

^^
Geen bekende verwantskap tussen Moyse Brandt en Marie Burhenel.