Verwantskap (2 verwantskappe)

^^

Marie Burhenel is 'n skoonsuster van Moyse Vaucher.

Claudy Vaucher dit Grechet 1637
&1666 Mrs Claude Vaucher 1645
|| |
Moyse Vaucher 1673   David Vaucher 1671
& Marie Burhenel 1675