Huweliksherdenkinge

^^

Vandag, Dinsdag 15 Junie 2021, dit is die huweliksherdenking van...

Môre, Woensdag 16 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Donderdag 17 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]