Herdenkings van afsterwe

^^

Vandag, Vrydag 18 Junie 2021, dit is die herdenking van...

Môre, Saterdag 19 Junie 2021, dit sal wees die herdenking van...

Oormôre, Sondag 20 Junie 2021, dit sal wees die herdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]