Huweliksherdenkinge

^^

Geen herdenking vandag.

Môre, Maandag 14 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

Oormôre, Dinsdag 15 Junie 2021, dit sal wees die huweliksherdenking van...

[select a month to see all the anniversaries]