Родство (2 родствени връзки)

^^

Michele Vaucher е сестра на Claude Vaucher.

Max Vaucher
& Yvonne Sala
|| |
Claude Vaucher   Michele Vaucher