Родство (2 родствени връзки)

^^

Michele Vaucher е братова съпруга, шуренайка или балдъза на Donald P. Hewitt.

Max Vaucher
& Yvonne Sala
|| |
Claude Vaucher
& Donald P. Hewitt
  Michele Vaucher