Родство (1 родствена връзка)

^^

Jean Vaucher е бащата на Susanne Vaucher.

Предци на Susanne Vaucher до Jean Vaucher   Вж.