Родство (1 родствена връзка)

^^

Jean Vaucher е бащата на Elizabeth Vaucher.

Предци на Elizabeth Vaucher до Jean Vaucher   Вж.