Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Vaucher е внучка на Jaques Vaucher.

Предци на Marie Vaucher до Jaques Vaucher   Вж.