Родство (2 родствени връзки)

^^

Marie Vaucher е първа братовчедка на Pierre Henry Vaucher.

Jaques Vaucher 1647
& Mrs Jaques Vaucher
|| |
Jean Jaques Vaucher 1677
& Mrs Jean Jaques Vaucher
  Jean Vaucher 1679
&1696 Mrs Jean Vaucher 1670
| |
Pierre Henry Vaucher 1706   Marie Vaucher 1702