Родство (1 родствена връзка)

^^

? ? е майката на Daniel Vaucher.

Предци на Daniel Vaucher до ? ?   Вж.