Годишнини на починали хора

^^

Днес, сряда 6 декември 2023, е годишнината на...

Утре, четвъртък 7 декември 2023, ще бъде годишнината на...

Вдругиден, петък 8 декември 2023, ще бъде годишнината на...

[select a month to see all the anniversaries]