Разширена заявка

Собствено име

Фамилно име

Раждане

Място
След година месец ден
Преди година месец ден

Кръщение

Място
След година месец ден
Преди година месец ден

Смърт

Място
След година месец ден
Преди година месец ден

Погребение

Място
След година месец ден
Преди година месец ден

Занятие

Пол

В брак

Най-много: сведения за лица