Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Judith Jeannin е съпруга на син на Susanne Leuba.