Родство (1 родствена връзка)

^^

Marie Madeleine Bovet е майката на Marie Madeleine Vaucher.

Предци на Marie Madeleine Vaucher до Marie Madeleine Bovet   Вж.