Родство (1 родствена връзка)

^^

Jeanne Marguerite Bolle е майката на Henri Vaucher de la Croix.

Предци на Henri Vaucher de la Croix до Jeanne Marguerite Bolle   Вж.