Родство (1 родствена връзка)

^^

Jean Jaques Vaucher е бащата на Marguerite Vaucher.

Предци на Marguerite Vaucher до Jean Jaques Vaucher   Вж.