Родство (1 родствена връзка)

^^

Abraham Vaucher е син на Jean Jaques Vaucher.

Предци на Abraham Vaucher до Jean Jaques Vaucher   Вж.