Родство (1 родствена връзка)

^^

Abraham Vaucher е бащата на Anne Rose Vaucher.

Предци на Anne Rose Vaucher до Abraham Vaucher   Вж.