Родство (1 родствена връзка)

^^

Mrs Abraham Vaucher е майката на Anne Rose Vaucher.

Предци на Anne Rose Vaucher до Mrs Abraham Vaucher   Вж.