Родство

^^
Няма данни за родство между Jaques Jequier dit Pape и Madelaine Lequin.