Родство

^^
Няма данни за родство между Jean Jaques Jequier dit Pape и Madelaine Lequin.