Родство

^^
Няма данни за родство между Jacques Daniel Borel и Madelaine Lequin.