Родство

^^
Няма данни за родство между Fritz Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.