Родство

^^
Няма данни за родство между César Ami Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.