Родство

^^
Няма данни за родство между Charles Auguste Vaucher и Madelaine Lequin.