Родство

^^
Няма данни за родство между Erhard Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.