Родство

^^
Няма данни за родство между Emile Samuel Rochat и Madelaine Lequin.