Родство

^^
Няма данни за родство между Edouard André Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.