Родство

^^
Няма данни за родство между César Henri Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.