Родство

^^
Няма данни за родство между Charles Edouard Vaucher de la Croix и Madelaine Lequin.