Родство

^^
Няма данни за родство между Jean Henri Jequier dit Pape и Madelaine Lequin.