Родство

^^
Няма данни за родство между Susanne Marguerite Duvanel и Madelaine Lequin.