Потомци на Henri Ulysse Vaucher de la Croix

^^

- Цвят