Родство (1 родствена връзка)

^^

Johnny Vaucher е син на Rosa Fernandez.

Предци на Johnny Vaucher до Rosa Fernandez   Вж.