Родство (1 родствена връзка)

^^

Johnny Vaucher е внук на Emma Favre.

Предци на Johnny Vaucher до Emma Favre   Вж.