Родство (1 родствена връзка)

^^

Gary Vaucher е внук на Rosa Fernandez.

Предци на Gary Vaucher до Rosa Fernandez   Вж.