Родство

^^
Няма данни за родство между Jeanne Marie Vaucher и Abraham Coulin.