Родство (1 родствена връзка)

^^

Abraham Coulin е бащата на Marie Elise Vaucher Coulin.

Предци на Marie Elise Vaucher Coulin до Abraham Coulin   Вж.