Родство (1 родствена връзка)

^^

? Anon. е майката на Jean Jaques Vaucher.

Предци на Jean Jaques Vaucher до ? Anon.   Вж.