Родство (1 родствена връзка)

^^

? Anon. е майката на Rose Vaucher.

Предци на Rose Vaucher до ? Anon.   Вж.